Doneren

Fijn dat u een donatie wilt doen aan ons project. Vul het bedrag in wat u wilt doneren

U kunt dit overmaken naar
Stichting Community Service: NL71 INGB 0000 4378 61 t.n.v. Stichting Community Service.
o.v.v. Kristal donatie